Icon arrow pointed title Atpakaļ

Turpinās projekts “Investīcijas AS “Lido” ražošanas attīstībā”

Turpinās projekts “Investīcijas AS “Lido” ražošanas attīstībā”

Projekta mērķis ir veikt investīcijas LIDO ražošanas modernizācijā, jaudu palielināšanā, tādējādi palielinot uzņēmuma apgrozījumu. 2021. gada sākumā ir piegādātas iekārtas uzņēmuma pārstrādes modernizācijai un attīstībai.

Projekta Nr. 18-00-A00402-000026

Projekts uzsākts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

Atbalsta.jpg

Icon arrow pointed title Atpakaļ