Sadarbības partneri

  • Darbinieku tālakizglītība un attīstība. Projekta līguma Nr. L-APA-1-007
  • AS LIDO - Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas biedrs