Icon arrow pointed title Atpakaļ

Projekts "Kasiera Palīgs" pārtikas kompetences centra ietvaros

Pārtikas kompetences centra ietvaros tiek veikts Projekts Nr. 1.2.1.1/18/A/002, ar pētniecības projekta  Nr. 35 “Sistēma "Kasiera palīgs"”.

Periodā 17.11.2019. - 16.02.2020.

Tika izveidota fiziska testa vide, kas dod iespēju novietot kameru un apgaismojumu, mainīt kameras augstumu un gaismas intensitāti, leņķi,  lai noteiktu optimālos topošās iekārtas izmērus. Šī pati testa vide dod iespēju arī eksperimentēt ar dažādu paplāšu novietojumu noteikšanas sensoru izvietojumu. Optimālo iekārtas izmēru noteikšanai tika veikti  virkne ekperimentu ar Lido izmantotajiem traukiem. Tika izveidota kopējās sistēmas arhitektūra (“frontend”, “backend” AI). Radītas pirmās versijas prorammatūras rīkiem datu ievākšanai un neironu tīklu apmācībai. Patreiz sistēma spēj atpazīt noteiktus trauku veidus, to skaitu un novietojumu.

Periodā 17.02.2020. - 16.05.2020.

Tika tupināti darbi pie programmatūras rīku izpētes, lai vēlāk varētu veikt datu ievākšanu un neironu tīklu apmācību. Uzsākti darbi pie fiziskās iekārtas pirmā prototipa tehniskām un dizaina versijām. Izanalizēta esošā kases sistēmas datu struktūra un ievades mehānismi, uzsākti kasiera interfeisa pārneses darbi.

Periodā 17.05.2020. -16.08.2020.

Tika izveidota fiziska testa vide, kas dod iespēju novietot kameru un apgaismojumu, mainīt kameras augstumu un gaismas intensitāti, leņķi, lai noteiktu optimālos topošās iekārtas izmērus.
Optimālo iekārtas izmēru noteikšanai tika veikti virkne eksperimentu ar Lido izmantotajiem traukiem.
Tika izveidota kopējās sistēmas arhitektūra (“frontend”, “backend” AI).
Uzsākti darbi pie fiziskās iekārtas pirmā prototipa tehniskām un dizaina versijām.

fonds_EU.jpg

apply_bg.png

  

Icon arrow pointed title Atpakaļ